Khóa học "Bất động sản DN và Quản lý CSVC"

Ngày 03 và 04 tháng 12 năm 2014, ARCHIBUS University, MIINH Academy, tổ chức CoreNet Global kết hợp với Câu lạc bộ Bất Động Sản Hà Nội cùng Hiệp hội Bất Động sản Việt Nam tổ chức khóa học “Bất động sản doanh nghiệp và Quản lý cơ sở vật chất – Phần 1: Kế hoạch và Chiến lược”. Đây là một phần của chương trình học theo chứng chỉ Thạc sĩ Bất Động Sản Doanh Nghiệp (Master of Corporate Real Estate – MCR). Tham gia khóa học, các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực Bất động sản Doanh nghiệp và Quản lý CSVC (CRE & FM): ông Dennis Cheng - Phó chủ tịch ARCHIBUS Inc., khu vực châu Á Thái Bình Dương; ông Mario Qian - đồng sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Quản lý Cơ sở vật chất Quốc tế (IFMA) khu vực Thượng Hải CoreNet toàn cầu là hiệp hội hàng đầu thế giới của các chuyên viên bất động sản doanh nghiệp và quản lý nơi làm việc, nhà cung cấp dịch vụ và phát triển kinh tế. Trên 8000 thành viên, chiếm tới 70% Fortune 100 và gần nửa Forbes Global 2000, nhóm họp tại địa phương, trên toàn cầu và qua mạng để phát triển mạng lưới, chia sẻ kiến thức và học hỏi để cùng phát triển về chuyên môn.