Các Ứng dụng |

Vận hành chạy thử

Vận hành chạy thử

Thu thập, phối hợp và chia sẻ thông tin về công trình để xác định và khắc phục các sai sót về thiết kế/xây dựng trước đưa công trình vào hoạt động.

Lợi ích:

• Sắp xếp hợp lý quá trình xác minh rằng cơ sở vật chất và hệ thống quản lý tòa nhà đã đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật như thiết kế và yêu cầu của chủ sở hữu
• Hoạt động trên cơ chế cho phép xác định và khắc phục sớm những sai sót tiềm ẩn trong thiết kế/quy trı̀nh xây dựng
• Giảm chi phí liên quan đến xử lý sự cố sau khi tòa nhà được đưa vào hoạt động, các khiếu nại, và công việc khắc phục
• Tối ưu hóa hiệu quả nguồn cuối quy trı̀nh vận hành bằng cách cung cấp các công cụ giúp hỗ trợ liên tục cải tiến về công tác quản lý năng lượng và tiết kiệm chi phí hoạt động

ARCHIBUS Vận hành chạy thử giúp đảm bảo việc triển khai các hệ thống phức tạp và các thực hành trong công tác bảo trì trong tòa nhà diễn ra nhịp nhàng, giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót trong khởi động dự án và các lỗi/thiếu sót về bảo trì.

Các chủ sở hữu tòa nhà thường phải gánh chịu các chi phí không cần thiết do sự liên lạc thiếu hiệu quả trong các giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành. Ư􀀀 ng dụng ARCHIBUS Vận hành chạy thử giúp giải quyết vấn đề này thông qua việc thu thập và phối hợp dữ liệu đồ họa và phi đồ họa - bao gồm Building Information Modeling (BIM), bản vẽ thi công, hướng dẫn bảo trì, thông tin về không gian và thiết bị - chỉ trong một kho lưu trữ thông tin tập trung duy nhất. Với ứng dụng này, toàn bộ các dữ liệu có thể được tìm kiếm, truy cập cũng như hiển thị trên một trình duyệt Web hay một thiết bị di động. Nhờ vậy, người sử dụng có thể kết hợp toàn bộ các thông tin để xác nhận cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đã đáp ứng yêu cầu về các thông số kỹ thuật như theo thiết kế. Theo đó, ứng dụng ARCHIBUS Vận hành chạy thử còn cho phép cắt giảm các chi phí liên quan đến những khiếu nại và phương án khắc phục có thể phát sinh, cũng như tối ưu hóa hiệu quả vận hành hệ thống công trı̀nh cuối nguồn.