Các Ứng dụng |

Quản lý Nhân sự & Sử dụng không gian

Quản lý Nhân sự & Sử dụng không gian

Tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng không gian và cải thiện khả năng quy hoạch đáp ứng việc mở rộng, thu hẹp hoặc cân đối lại việc sử dụng không gian trong tương lai.

Lợi ích:
• Cung cấp báo cáo thống kê không gian sử dụng để khai thác sử dụng và cân đối lại việc sử dụng không gian một cách nhanh chóng, chính xác
• Nâng cao độ chính xác của dự báo nhu cầu sử dụng không gian trong tương lai dựa trên số liệu phòng hiện có và dự tính tỷ lệ tăng không gian sử dụng
• Đơn giản hóa việc bố trí nơi làm việc cho nhân viên vào các không gian tạm thời và cố định bằng các bản vẽ có tô màu
• Trao đổi thông tin về sử dụng không gian một cách đơn giản thông qua các bảng tổng hợp và báo cáo tùy biến, trực quan dựa trên nền Web
• Góp phần thực hiện mục tiêu kinh doanh bằng ARCHIBUS Quick-Start, một công cụ hỗ trợ về hiệu quả bao gồm các video chỉ dẫn và hướng dẫn cách thực thiện
• Tăng năng suất với trang chủ ARCHIBUS tích hợp nhiều tính năng trong một cho phép truy cập nhanh tới 80% các nhiệm vụ thông dụng nhất.

Sử dụng Bảng quản lý Không gian để bố trí nhân sự đến phòng, nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội sắp xếp các nhóm công tác hoặc tìm kiếm không gian có sẵn cho cá nhân hoặc nhóm sử dụng

Việc truy cập nhanh và chính xác tới các thông tin về nhân sự và sử dụng không gian có lẽ luôn là một thách thức đối với các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức có tỷ lệ di chuyển cao hoặc đang trong quá trình mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động. Ứng dụng ARCHIBUS Nhân sự & Sử dụng không gian cung cấp cho các nhà quản lý một phương tiện dựa trên nền Web để lấy thông tin cần
thiết từ kho dữ liệu tập trung và liên kết thông tin nhân sự với không gian tương ứng, bản vẽ, chiến lược quy hoạch và các dữ liệu khác. Kết quả là nâng cao chất lượng báo cáo về số lượng nhân viên và vị trí, diện tích phòng trung bình, phòng sẵn có, kiểm chuẩn việc sử dụng không gian, tỷ lệ sử dụng không gian và các tri thức quan trọng khác, cần thiết để quản lý một cách hiệu quả tổng chi phí sử dụng không gian của một tổ chức.