Các Ứng dụng |

Quản lý Đánh giá Hiệu quả Sử dụng Không gian

Quản lý Đánh giá Hiệu quả Sử dụng Không gian

Đánh giá và lập kế hoạch sử dụng không gian nhằm tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu tổng chi phí sử dụng không gian

Lợi ích:
• Hệ thống báo cáo linh hoạt với tính năng tự truy cập cho phép phân bổ không gian và giám sát chi phí một cách hiệu quả
• Đánh giá chính xác hiệu suất hoạt động của tòa nhà với các chuẩn mực hợp lý hơn
• Tăng cường khả năng thiết kế / hoạch định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian
• Góp phần thực hiện mục tiêu kinh doanh bằng ARCHIBUS Quick-Start, một công cụ hỗ trợ về hiệu quả bao gồm các video chỉ dẫn và hướng dẫn cách thực thiện
• Tăng năng suất với trang chủ ARCHIBUS tích hợp nhiều tính năng trong một cho phép truy cập nhanh tới 80% các nhiệm vụ thông dụng nhất.

Sử dụng bảng thông tin hay giao diện trên điện thoại thân thiện dễ sử dụng để quản lý không gian được phân bổ cho các phòng ban và nhân viên, lập kế hoạch cho các nhu cầu phát sinh về không gian trong tương lai, và báo cáo về mức độ sử dụng không gian trên phạm vi toàn danh mục BĐS

Xác định được không gian của một tổ chức, và hiệu quả sử dụng những không gian đó là điều rất cần thiết cho việc quản lý Tổng Chi phí Sử dụng không gian của tổ chức. Để đẩy mạnh khả năng tự truy cập đến các báo cáo thống kê về không gian phục vụ trong quá trình đưa ra các quyết định, ứng dụng Quản lý Hiệu quả Sử dụng Không gian của ARCHIBUS cung cấp một giải pháp tích hợp trên nền Web để xem và quản lý các loại không gian khác nhau trong một tổ chức (như ranh giới phòng ban / phòng / không gian chung, không gian trục
đứng, khu vực dịch vụ, và các loại không gian khác) để đảm bảo không gian được phân bổ một cách tối ưu. Với ứng dụng này, người quản lý có thể nâng cao hiệu quả sử dụng không gian thông qua việc đồng sắp xếp vị trí các phòng ban qua đó tìm ra những cơ hội tiết kiệm chi phí không gian.