Các Ứng dụng |

Quản lý Công việc theo yêu cầu

Quản lý Công việc theo yêu cầu

Lập lịnh, điều động, quản lý và báo cáo về các nhiệm vụ bảo trì một cách hiệu quả bằng chức năng tự phục vụ để giảm chi phí vận hành và nâng mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Lợi ích:
• Đơn giản hoá quá trình yêu cầu, điều động, và phản hồi của các năng cung cấp dịch vụ
• Giảm chi phí vận hành bằng việc tự động hóa các luồng công việc và hợp lý hóa việc giao tiếp.
• Liên kết chặt chẽ với Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) để thực quả
• Nâng chất lượng dự báo bảo trì và lập ngân sách vốn
• Góp phần thực hiện mục tiêu kinh doanh bằng ARCHIBUS Quick-Start, một công cụ hỗ trợ về hiệu quả bao gồm các video chỉ dẫn và hướng dẫn cách thực thiện
• Tăng năng suất với trang chủ tích hợp ARCHIBUS nhiều tính năng trong một cho phép truy cập nhanh tới 80% các nhiệm vụ thông dụng nhất.

Điều động, theo dõi và báo cáo về các lệnh công tác trong tất cả các các giai đoạn cho tới khi kết thúc với sự hỗ trợ của Bảng điều khiển vận hành tòa nhà trên các hệ thống máy tính để bàn và giao diện thiết bị di động dành cho các thiết bị cầm tay.

Quản lý hiệu quả các nhiệm vụ bảo trì là việc cần thiết để duy trì hoạt động liên tục của trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của tổ chức. Bắt nhịp với ứng dụng ARCHIBUS Quản lý công việc theo yêu cầu – một ứng dụng trên nền Web tự động hóa tất cả các bước của quy trình bảo trì, từ yêu cầu, phê duyệt, lập lịch và phát hành lệnh công tác, tới việc hoàn thành và phản hồi. Chức năng tự phục vụ của ứng dụng quản lý công việc theo yêu cầu giúp giảm chi phí vận hành bằng cách kiểm soát thực thi quy trình và duy trì thông tin cập nhật, dễ truy cập và đủ cơ sở. Kho dữ liệu tập trung này cho phép nâng cao khả năng dự báo và lập ngân sách để tối đa hóa hiệu quả vận hành. Nâng mức độ thỏa mãn của khách hàng bằng cách trao quyền cho người yêu cầu và giao tiếp với họ trên từng bước của quy trình bằng ứng dụng ARCHIBUS Quản lý công việc theo yêu cầu.View on YouTube