Các Ứng dụng |

Quản Lý Hợp Đồng Cho Thuê Bất động sản

Quản lý Hợp đồng Cho Thuê Bất động sản
Tập trung và tự động hóa quy trình quản lý hợp đồng cho thuê BĐS nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót, và tránh phạt vi phạm Hợp đồng.

Lợi ích:
• Tự động hóa các quy trình giám sát và quản lý các hợp đồng thuê BĐS
• Nâng cao khả năng truy cập thông tin hợp đồng để thuận lợi cho việc phân tích và báo cáo
• Hợp lý hóa việc theo dõi trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê, tránh tính chi phí không cần thiết
• Giảm thiểu sai lỗi và tăng tốc độ nhập liệu thông qua giao diện trực quan, giảm chi phí quản lý


Chủ động theo dõi các hợp đồng và các quyền chọn thông qua cảnh báo, duyệt qua các cây dữ liệu đã được cá nhân hóa để tìm hợp đồng cần quản lý, rà soát tất cả các điểm chính của hợp đồng thông qua vùng nhìn xếp theo trang và truy vấn không gian địa lý.

Các tổ chức quản lý nhiều BĐS cho thuê luôn phải đối mặt với một công việc khá căng thẳng và phức tạp đó là theo dõi các hợp đồng thuê BĐS với các thời hạn và nhiều điều khoản cho thuê khác nhau. Nếu chỉ nhờ vào quy trình thủ công để theo dõi và quản lý các hợp đồng thuê sẽ dẫn đến sai lỗi do thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, bỏ lỡ ngày gia hạn, gây bức xúc trong nội bộ khách hàng, và có thể bị phạt tiền. Ứng dụng ARCHIBUS Quản lý hợp đồng thuê BĐS hoạt động trên nền Web cung cấp một kho dữ liệu tập trung, với bảng
thông tin đa chiều, linh hoạt, cảnh báo tự động, và nhiều tính năng khác. Triển khai ứng dụng này sẽ góp phần hợp lý hóa việc nhập liệu, tự động hóa quá trình thu thập thông tin và quản lý hợp đồng thuê BĐS, và nâng cao năng lực phân tích, đồng thời duy trì dịch vụ ở mức
cao với chi phí thấp.