Các Ứng dụng |

Quản lý Hồ sơ Bất động sản

Quản lý Hồ sơ Bất động sản

Nâng cao khả năng phân tích và quản lý bất động sản, cho phép tổ chức sắp xếp các danh mục đầu tư sao cho phù hợp với sứ mệnh của tổ chức.

Lợi ích:

• Nâng cao khả năng quản lý tài sản thông qua việc theo dõi và phân tích các danh mục đầu tư một cách toàn diện
• Đưa ra các góc nhìn khác nhau về đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư, giúp nhanh chóng đưa ra
những quyết định dựa trên thông tin thực tế
• Nâng cao khả năng phân tích những nguyên nhân gốc rễ để duy trì mức độ dịch vụ phù hợp
• Giảm chi phí hành chính thông qua việc nhập liệu một cách nhanh chóng và trực quan

Chủ động theo dõi các 
hợp đồng và các quyền 
chọn thông qua cảnh 
báo, duyệt qua các cây 
dữ liệu đã được cá nhân 
hóa để tìm hợp 
đồng cần quản lý, rà 
soát tất cả các điểm 
chính của hợp đồng 
thông qua vùng nhìn 
xếp theo trang và truy 
vấn không gian địa lý.

Một kho lưu trữ tập trung các thông tin chính xác, dễ truy cập là nền tảng vững chắc cho việc quản lý danh mục đầu tư bất động sản. Ứng dụng ARCHIBUS Quản lý Danh mục Đầu tư giúp hợp lý hóa quy trình thu thập và phân tích dữ liệu bằng cách kết hợp một cách chính xác nhiều danh mục cá nhân trở thành một giao diện tổng hợp. Ứng dụng cho phép theo dõi tình trạng bất động sản hiện tại và theo dự kiến, không gian cho thuê với không gian thuộc sở hữu, dữ liệu hiệu quả chi phí xây dựng, và nhiều hơn nữa, nhờ đó người sử dụng có thể lên kế hoạch thực hiện một cách hợp lý. Tính năng mở rộng, bảng thông tin đồ họa và địa lý, biểu đồ chỉ số đánh giá hiệu quả vận hành cùng giao diện tùy chỉnh cũng giúp người dùng hình dung và phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định dựa tiềm năng thực của danh mục đầu tư để hoàn thành sứ mệnh của tổ chức.