Các Ứng dụng |

Hỗ trợ Dịch vụ

Hỗ trợ Dịch vụ

Cung cấp cổng thông tin tập trung, tự phục vụ đối với các yêu cầu dịch vụ chung để nâng cao hiệu quả của tổ chức và giảm chi phí hành chính.

Lợi ích:
• Sắp xếp hợp lý các YCDV thông qua các biểu đơn giản, luồng công việc thông minh và tự động thông báo về sự thay đổi trạng thái
• Giảm tải công việc hành chính và chi phí vận hành bằng cách kích hoạt môi trường tự phục vụ
Nâng cao hiệu quả  tổ chức bằng cách thực thi Thỏa thuận Mức độ dịch vụ (SLAs) để kiểm soát sử dụng tài nguyên và tiêu chuẩn
Nâng cao hiệu quả đánh giá/ phân tích và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

Đánh giá báo cáo tổng hợp để phân tích chi phí của yêu cầu dịch vụ đã thực hiện và lập ngân sách tương lai .

Tổ chức của bạn có gặp lỗi thường xuyên và bỏ lỡ những việc cần ưu tiên do các yêu cầu dịch vụ (YCDV) không được xử lý phù hợp?  Hãy xóa bỏ nhu cầu nhân sự chuyên trách để xử lý yêu cầu dịch vụ và cung cấp một cổng thông tin tập trung, tự phục vụ cho các yêu cầu dịch vụ chung. Ứng dụng ARCHIBUS Hỗ trợ Dịch vụ là một ứng dụng dựa trên nền Web, cung cấp các quy trình đơn giản, tự phục vụ cho các yêu cầu dịch vụ chung bao gồm di chuyển/ thêm/ thay đổi, đặt phòng, quản lý dự án trong nhiều yêu cầu khác. Ứng dụng Hỗ trợ Dịch vụ tự động hóa quy trình yêu cầu dịch vụ thông qua việc thiết lập thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) ủy quyền, ưu tiên, định tuyến và hoàn thành yêu cầu. Nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng với Ứng dụng Hỗ trợ Dịch vụ của ARCHIBUS.