Giải pháp

Các Giải Pháp về Quản Trị Bất Động Sản và Cơ Sở Hạ Tầng cho tất cả các ngành công nghiệp

ARCHIBUS đáp ứng nhu cầu rất nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng vào các ngành công nghiệp chăm sóc Sức Khỏe, Giáo Dục, Chính Phủ và các lĩnh vực Bất Động Sản. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ người sử dụng bằng cách giới thiệu cho họ những công nghệ bổ sung khiến ARCHIBUS như một phần không thể thiếu trong tổ chức của họ và làm gia tăng các giá trị và nâng cao hiệu quả.

Chúng tôi có thể giúp các bạn nâng cao về hệ thống thông tin Địa Lý GIS (ứng dụng của ESRI), tích hợp với BIM - các ứng dụng liên quan từ Autodesk, tận dụng lợi thế của dịch vụ off-site hostings  trong công việc quản trị của ARCHIBUS hàng ngày và hơn thế nữa. Hãy liện hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm các tính năng khác.

    • Với hơn 30 năm dày dặn kinh nghiệm, ARCHIBUS đã và đang không ngừng phát triển các giải pháp phần mềm của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người sử dụng trong các ngành công nghiệp chủ chốt. ARCHIBUS đã được sử dụng trong các tổ chức quy mô phức tạp nhất cho đến những tổ chức có quy mô nhỏ hơn trên toàn thế giới vì một lý do quan trọng: khả năng thực hiện đúng theo cam kết và kỳ vọng.

"Sử dụng giải pháp ARCHIBUS trong việc đánh giá hiện trạng sử dụng, cơ quan có thể thấy được toàn bộ các điều kiện của cơ sở vật chất trên tài liệu bao gồm toàn bộ mạng lưới các phòng thí nghiệm và các bất động sản của cơ quan trên toàn bộ lãnh thổ. Giải pháp này đã giúp chúng tôi tiết kiệm được 47 triệu đô la Mỹ trong tổng số 250 triệu đô la Mỹ trong ngân sách chính phủ... và chúng tôi tiết kiệm được một khoản là 2 triệu đô la Mỹ thông qua việc giảm các yêu cầu sử dụng không gian"
Bộ Quản Lý Tài nguyên Thiên nhiên Canada