Đào tạo

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện đào tạo về cách sử dụng phần mềm ARCHIBUS, chúng tôi sẽ phối hợp đưa ra chương trình riêng phù hợp với nhu cẩu của tổ chức sao cho:

•            Dễ hiểu đối với người sử dụng.
            Phù hợp với mọi mức độ, từ mức khởi đầu đến các mức cao hơn.
•            Thời gian và sức lực của quí vị sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất.
•            Thiết kế phù hợp với nhu cầu thực sự của người sử dụng.