Cài đặt theo yêu cầu khách hàng

Các dòng sản phẩm của ARCHIBUS được thiết kế cho phép sửa đổi đề phù hợp với nhu cầu đa đạng của người sử dụng. Với tính năng này, đội ngũ cố vấn và kỹ thuật của chúng tôi có thể phối hợp với đội triển khai dự án phát triển các giải pháp sáng tạo, cung cấp kiến thức chuyên môn về lập trình dữ liệu, thiết kế giao diện hệ thống, giúp tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra đáp ứng yêu cầu về thời gian.