Hỗ trợ kỹ thuật

ASC-Vietnam cung cấp các loại hình dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ nhu cầu của quý khách phát sinh trong quá trình cài đặt, sử dụng và triển khai phần mềm ARCHIBUS. Với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật được ARCHIBUS huấn luyện trực tiếp, quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi trong suốt quá trình sử dụng.