Phân tích nhu cầu

ASC-Vietnam sẽ cùng quý vị trao đổi, tìm hiểu các vấn đề vướng mắc tại tổ chức quý vị, qua đó phân tích nhu cầu sử dụng phần mềm ARCHIBUS:

•            Xác định phạm vi triển khai ứng dụng.

            Tìm hiểu những yêu cầu để phần mềm ARCHIBUS có thể vận hành hiệu quả

•           Thảo luận thống nhất những mốc thời gian hoàn thành và mục tiêu cam kết sẽ đạt được.