Dịch vụ

Dịch Vụ Phần Mềm Quản Trị Cơ Sở Vật Chất và Bất Động Sản của ARCHIBUS gia tăng tỷ lệ hoàn vốn (ROI) của bạn

 ARCHIBUS duy trì dịch vụ và chương trình hỗ trợ phong phú, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, đăng ký phần mềm và tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn thế giới, do đó tổ chức của quý vị có thể đạt được lợi nhuận cao nhất khi sử dụng phần mềm ARCHIBUS.

"Chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh. Chỉ riêng bộ phận chúng tôi ước tính đã tiết kiệm được 4-5 giờ trong khâu nhập và kiểm tra dữ liệu … Ban giám đốc cũng thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc mà chúng tôi đạt được. Chúng tôi không cần phải bán giải pháp ARCHIBUS, bản thân sản phẩm tự bán chính nó."
Hank Kollross, Chuyên gia phân tích CAFM
Metavante, Inc