Giới thiệu
Với ARCHIBUS, tổ chức có thể sử dụng một giải pháp duy nhất, toàn diện và tích hợp để đưa ra thông tin quyết định chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư, chi phí vòng đời tài sản thấp hơn, và tăng năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Giải pháp
Giải pháp
ARCHIBUS đáp ứng nhu cầu của một lượng lớn các ngành công nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng vào các ngành công nghiệp có chuyên môn tập trung vào chăm sóc Sức Khoẻ, Giáo ...
READ MORE
Sản
Sản phẩm
ARCHIBUS, Inc đưa đến một danh mục đầu tư toàn diện hàng đầu, các ứng dụng chạy bất cứ nơi nào để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Không có vấn đề nếu bạn hoạt động trong một ...
READ MORE
Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch Vụ Phần Mềm Quản Trị Cơ Sở Vật Chất và Bất Động Sản của ARCHIBUS giúp gia tăng tỷ lệ hoàn vốn (ROI) của bạn
READ MORE