Giới thiệu
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc quản trị bất động sản, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, phần mềm ARCHIBUS đang được sử dụng trên 190 quốc gia, quản lý hơn 15 triệu tòa nhà và có khoảng 7 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Nay phần mềm này đã có mặt tại Việt Nam - ngày 28/05/2013 Công ty CP Trung tâm giải pháp ARCHIBUS Việt Nam được thành lập với mục tiêu mang đến một giải pháp tốt nhất cùng dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị bất động sản, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Giải pháp
Giải pháp
ARCHIBUS đáp ứng nhu cầu của một lượng lớn các ngành công nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng vào các ngành công nghiệp có chuyên môn tập trung vào chăm sóc Sức Khoẻ, Giáo ...
READ MORE
Sản
Sản phẩm
ARCHIBUS, Inc đưa đến một danh mục đầu tư toàn diện hàng đầu, các ứng dụng chạy bất cứ nơi nào để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Không có vấn đề nếu bạn hoạt động trong một ...
READ MORE
Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch Vụ Phần Mềm Quản Trị Cơ Sở Vật Chất và Bất Động Sản của ARCHIBUS giúp gia tăng tỷ lệ hoàn vốn (ROI) của bạn
READ MORE